AWS lead engineer - Za sve informacije možete se slobodno prijavit sa CV-jem kroz aplikacijski formular, kojeg ćemo za vas evaluirati.
ICT i računalne tehnologije - Amsterdam - 09.03.2020